شاید برایتان جالب باشد بدانید که تحقیقات انجام گرفته بر روی کودکان آمریکایی نشان داده است که کودکانی که در سنین پایین بر روی مهارت های ریاضی ابتدایی آن ها کار می‌شود معمولا در سنین نوجوانی و جوانی موفقیت‌های بیشتری را در دروس خود به دست می‌آورند.
اما متاسفانه مهدکودک‌ها و مدارس، همین مسئله را نیز از کودکان دریغ می‌کنند و این مهارت‌های ریاضی ابتدایی را به آن‌ها آموزش نمی‌دهند!